आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत Dt. 13.08.2022 रोजी रांगोळी स्पर्धा